Hakkımızda

Ülkemiz görüntü yönetmenlerinin bir araya gelmesi, 2011 yılında internet üzerinden Göryön yazışma grubu ile başladı. Az üyeli bu grup, yerini 2013 yılında kurulan Türkiye Görüntü Yönetmenleri Birliği (TGYB) yazışma grubuna bıraktı.

Aynı yılın Nisan ayında başlayan, özellikle de reklam sektöründeki çalışma koşullarının ele alındığı bir dizi toplantı, görüntü yönetmenlerinin fiziksel olarak da bir araya gelmelerine, tanışmalarına, ortak sorunlar üzerinde konuşup tartışmalarına imkan verdi, birçok ortak karar alındı. Katılımcı görüntü yönetmeni sayısı hızla arttı.

Yoğun iletişim ve toplantılarla geçen bir yılın ardından, resmi tüzel kişilik gereksinimi gözardı edilemeyecek bir hale geldi. Verilen toplu kararla 2014 yılının Şubat ayında Görüntü Yönetmenleri Derneği kuruldu.