İlke ve Esaslar

GYD Ürün Tanıtım Etkinliği İlke ve Esasları

Görsel işitsel her türlü ekipman, hizmet, yazılım vb. ürünlerin GYD olanakları ile üyelerine ve sektör profesyonellerine sunumu hakkında esaslarımızdır. Kamuya açık bu esasların düzenlenecek etkinliklerde paylaşılan deneyim ve bilgilerin güvenilirliği ve saygınlığımız için vazgeçilmez olduğu görüşündeyiz.

Etkinliklerin amacı üyelere ve olanaklar ölçüsünde ilgili kişilere değişen, yeni çıkan, gelişen üretim araç ve yöntemleriyle ilgili tarafsız bilgi aktarmak, mesleğimiz ve sanatımız açısından verimli kullanım yöntemlerini tartışmaktır.

GYD, üreticileri ihtiyaçlar doğrultusunda ürünler geliştirmeye teşvik etmeyi, karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak; kullanıcıyla üreticiyi bir araya getirmenin oluşturacağı sinerjiden maksimum seviyede fayda sağlamayı hedefler.

Her tanıtım etkinliğinin içeriği ve sunumları üretici ya da temsilcisi ile yapılan görüşmeler sonunda ortaklaşa kararlaştırılır. GYD sunumlarında başka benzer ürünleri karşılaştırmalı belirtme konusunda her ne kadar özgür olsa da üreticinin hassasiyetlerini göz önünde bulundurur.

Tanıtım, inceleme, test aşamasında üretici tarafından verilen ticari ya da teknolojik sır mahiyetindeki bilgiler hiçbir şekilde paylaşılmaz, üreticinin mahremiyetine azami saygı gösterilir.

Tanıtılan ekipman ve üreticinin kötülenmeyeceği açık olmakla birlikte; sunulan ürünün, hatta gerekirse üreticinin zayıf, yararsız, kullanım zorluğu yaratacağı düşünülen yaklaşımları / bilgileri katılımcılara aktarılır, bunu yaparken olumsuz olduğu düşünülen her özelliğe olgu olarak yaklaşılır, yönlendirici yorumlardan kaçınmaya dikkat edilir.

Üretici ya da üretici temsilcisinin GYD’ni yapacağı sunumun içeriğine müdahalesi söz konusu olamaz, bu tür talepler müzakere dahi edilmez, üreticinin bu konudaki ısrarı etkinlik için iptal sebebidir, böyle bir durum halinde üyelere mesele en açık haliyle duyurulur.

Üretici ya da temsilcisinden etkinliğe iyi niyetli yaklaşım ve GYD ile yüksek düzeyde işbirliği beklenir.

Etkinlikte tanıtımı yapılacak ekipman derneğin yetki almış/görevlendirilmiş üyeleri tarafından incelenir, test edilir. Üretici ya da temsilcisi tanıtımı yapılacak ürünü, görevlendirilmiş dernek üyelerinin uygun gördüğü süre boyunca test ve inceleme amacıyla temin etmelidir.

Etkinlik dernek faaliyetidir, etkinliğin ana düzenleyicisi ve ev sahibi Görüntü Yönetmenleri Derneğidir.

Etkinliğin açılış ve kapanış konuşmalarını ve gerekiyorsa moderatörlüğünü GYD başkanı ya da GYD yönetiminin görevlendirdiği kişi/kişiler yapar.

Etkinlik boyunca GYD kendine ait sunum, söyleşi vb. yapabilir, üyelerine görsel işitsel yazılı vb. materyaller sunabilir video ya da sesli telekonferans gerçekleştirebilir, konuşmacı davet edebilir.

Üretici ya da temsilcisi ürünlerini, tanıtımı yapılan ürün dışındaki ürünlerini de kapsamak kaydıyla olanaklar dahilinde etkinlik mekanında sergileyebilir, birebir görüşmeler yapabilir, örnek görüntü, ses döküman vb. paylaşabilir.  Üretici etkinlik katılımcılarına ayrıca sunum yapabilir. GYD üretici tarafından sağlanan içeriklere yasal ve etik sınırların dışına çıkılmadığı sürece müdahale etmez ama doğal olarak sorumluluk da üstlenmez. İstek halinde üretici sunumlarına danışmanlık hizmeti verebilir.

Etkinlik masrafları ön test yapım süreci harcamaları da dahil olmak üzere üretici firma ya da temsilcisine aittir, GYD etkinlik masraflarını minimum seviyede tutmak adına bütün ilişkilerini kullanır ve destekler alır, üyeler gönüllülük esasına göre karşılıksız çalışırlar herhangi bir ücret talep edemezler. GYD üreticilerden tüm hizmetler için bağış talep eder.

GYD etkinliğe logo görsel vb. kullanarak alt sponsorlar bulabilir.

Etkinlik için gereken mekan, teknik donanım, ikram gibi servisler GYD tarafından uygun görülüp onaylanmalıdır.