Görüntü Yönetmeni Kimdir ?

Görüntü Yönetmeni, film ve/veya iş sahibinin beklentileri ile yönetmenin talebi doğrultusunda, yapım koşullarının belirlediği imkanlar çerçevesinde, iş için gerekli teknik malzeme konusunda öneriler sunan, ışık, grip ve kamera ekiplerinin koordinasyonu ve yönetimini sağlayan, görüntünün amaca uygun tespit edilebilmesi için çekim öncesi, süresi ve sonrasında kendine has sanatsal yaklaşımını katmak sureti ile yaratıcı ve teknik kararları veren kişidir.

Yapım için kullanılacak çekim formatının belirlenmesinde iş sahibine ve yönetmene rehberlik eder. Görüntünün teknik olarak kayda geçirilmesinin yanı sıra, özellikle de filmin ihtiyaçları doğrultusunda bir görsel tarz oluşturulmasının ve söz konusu tarzın filmin bütününde tutarlı bir şekilde devam ettirilmesinin sorumlusudur.

Bu tarzın oluşturulması birçok etkene bağlıdır,

  • Kameranın yerinin, kullanılacak objektif ve filtrelerin, kamera hareketlerinin seçimi.
  • Aydınlatma araçlarının seçimi , yerlerinin, ayarlarının ve kullanılacak ışık filtrelerinin kararı.
  • Dış çekimlerde gün veya gece ışığına bağlı olarak çekim yer, saat ve açılarının saptanması.
  • Çekim mekanlarının söz konusu tarza uygunluğunun onaylanması, gerekiyorsa değişiklik önerilerinin yapılması.
  • Dekor, kostüm, makyaj ve saç ekipleri ile eşgüdümlü çalışarak bir üslup birliğinin sağlanması.
  • Çekim sonrası renk düzenleme işlemlerine danışmanlık ederek hedeflenen görsel tarzın içinde kalınmasının/geliştirilmesinin sağlanması.

Görüntü Yönetmeni fotokimyasal, sayısal ve video çekim araçları, kayıt ortamları, aydınlatma birimleri ve kamera hareket ettirme araçları teknik ve teknolojilerine hakimdir. Hızla gelişip evrim geçiren bu teknolojileri yakından takip edip bilgisini sürekli günceller. Görüntü yönetmeni aynı zamanda yönetmenin danışmanı olarak da görev almaya hazırdır.